anasayfa_slideshow

Yayınlar

A. YAYINLAR

SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. (in press). K. Wojtylak, Y. Treis & L. de Vries (Eds.). Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Kaşıkara, H. (in press). Comparatives in Turkish Sign Language (TİD). In: K. Wojtylak, Y. Treis & L. de Vries (Eds.), Comparative Constructions. Free University of Amsterdam.

Cecchetto, C. & Kelepir, M. (in press). Interrogatives. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Branchini, C. & Kelepir, M. (in press). Subordination. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Branchini, C. & Kelepir, M. (in press). Relative clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Kelepir, M. (in press). Adverbial clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Kelepir, M. (in press). Adjectives. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Cecchetto, C., Steinbach, M. & Kelepir, M. (in press). The meaning of embedded clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Pfau, R. (in press). The non-native lexicon. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. (in press). Preliminary considerations (Morphology section). In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Pfau, R. (in press). Compounding. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Pfau, R. & Göksel, A. (in press). Derivation. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Pfau, R. (in press). Definitions and Challenges (Morphology section). In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Pfau, R., Göksel, A. & Costello, B. (in press). Classifiers. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Donati, C., Özsoy, A. S. & Göksel, A. (in press). Argument clauses. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A., Barberá, G. & Kimmelman, B. (in press). Information structure. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Schlenker, P., Göksel, A., Cecchetto, C. & Steinbach, M. (in press). In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S & Branchini, C. (in press). Null arguments In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Donati, C. (in press). Pronoun copying. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Mantovan, L. & Özsoy, A. S. (in press). Determiners. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Mantovan, L. & Özsoy, A. S. (in press). Numerals. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Mantovan, L. (in press). Multiple NP Constituents. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Özsoy, A. S. & Donati, C. (in press). The structure of Adjectival Phrase. In: J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Göksel, A. & Taşçı, S. S. (2016). Sessel dilden işaret diline: TİD'de Ödünç Sözcükler. In E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. (pp. 361-388)

Kelepir, A. & Göksel, A. (2016). TİD'de dolaylı anlatım üzerine gözlemler. In E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. (pp. 337-360)

Göksel, A. & Kelepir, M. (2016). Observations on complex clauses in Turkish Sign Language. In A. Herrmann, R. Pfau & M. Steinbach (Eds.), A Matter of Complexity: Subordination in Sign Languages. Berlin: De Gruyter Mouton. (pp. 73-102)

Göksel, A., Hakgüder, E. & Kelepir, M. (2016). İşaret dillerinde karmaşık tümceleri belirlemek: Türk İşaret Dili (TİD) üzerine bir yöntem ve betimleme çalışması. In: B. Savaş, D. Yüksel, D. Fidan, B. Öztürk & B. İ. Karagül (2016), 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 21-22 Mayıs 2015, Kocaeli Üniversitesi. (pp. 163-170)

ÖZSOY, A. S., M. KELEPİR, D. NUHBALAOĞLU, E. HAKGÜDER. 2015. Commands in Turkish Sign LanguageGengo Kenkyu. 146: 13-30.

GÖKSEL, A. & M. KELEPİR. Yayınlanacak. Observations on Complex Clauses in Turkish Sign Language (TİD). Complex Clauses in Sign Languages and Beyond (Yay.) A. Herrmann, M. Steinbach ve R. Pfau

GÖKSEL, A. & S. S. TAŞÇI. Yayınlanacak. Türk İşaret Dili’nde Ödünçlemeler. Türk İşaret Dili. (Yay.). Engin Arık.

KELEPİR, M. & A. GÖKSEL. Yayınlanacak. Türk İşaret Dili’nde aktarılmış anlatımın özellikleri. Türk İşaret Dili. (Yay.) Engin Arık.

TAŞÇI , S. S. & A. GÖKSEL. 2014. The categorization of stem+stem combinations in the signed modality: A study based on lexicalized fingerspelled forms in TİD. Dilbilim Araştırmaları.

ARIK, E. (haz.). 2013. Current Directions in Turkish Sign Language Research. Newcastle upon Tyne; Cambridge Scholars Publishing.

ARIK, E. 2013. Türk İşaret Dili’nde Sınıflandırıcılar Üzerine Bir Çalışma. Bilig. 67; 01-24

GÖKSEL, A. & M. KELEPİR. 2013. The bifurcation of functions encoded by a single articulator: The HEAD in TİD questions. Sign Language & Linguistics,16(1), 1-31.

KELEPİR, M. & A. GÖKSEL. 2013. Aspects of reported utterances in Turkish Sign Language. Current Directions in Turkish Sign Language Research, 191-211. E. Arık (haz.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

ÖZSOY, A. S., E. ARIK, A. GÖKSEL, M. KELEPİR & D. NUHBALAOĞLU. 2013. Documenting Turkish Sign Language (TİD). Current Directions in Turkish Sign Language Research, 55-70. E. Arık (haz.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

ÖZSOY, A. S., E. ARIK, A. GÖKSEL & M. KELEPİR. 2012. When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. Proceedings of the International Symposium on Language and Communication, 385-394. İzmir.

 

B. SUNUMLAR

Kaşıkara, H., A.S.Özsoy, 2015.  'Nonmanuals in Comparatives in Turkish Sign Language.'  Eldışı Hareketler Çalıştayı.  Göttingen Üniversitesi.   6-7 Ekim 2015.

Kaşıkara, H., A.S.Özsoy, E. Tamyürek-Özparlak. 2015. 'Backward Agreement' in TID Comparatives'.  Karşılaştırmalı Yapılar: Betimleme ve Artzamanlılık Çalıştayı.   Vrei Üniversitesi Amsterdam. 16-17 Haziran 2015.

Özsoy, A.S. 2015.   Comparatives in TID. Davetli konuşma. Dilbilim Bölümü. Uppasala Üniversitesi. 27 Mayıs 2015.

Özsoy, A.S.  2015.  Türk İşaret Dili (TİD) üzerinde farklı alan ve boyutlarda yürütülmekte olan çalışmaların yöntem ve bulguları çerçevesinde görsel  bir dilin özelliklerinin irdelenmesi.  Türk İşaret Dili Üzerine Yuvarlak Masa.  29. Ulusal Dilbilim Kurultayı.  Kocaeli Üniversitesi. 21-22 Mayıs 2015. 

Göksel, A. , E. Hakgüder, M. Kelepir. 2015. İşaret Dillerinde Karmaşık Tümceleri Belirlemek: TİD (Türk İşaret Dili) Üzerine bir Yöntem ve Betimleme Çalışması.  Türk İşaret Dili Üzerine Yuvarlak Masa.  29. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Kocaeli Üniversitesi.  21-22 Mayıs 2015. 

Kaşıkara, H., A.S. Özsoy, E. Tamyürek-Özparlak. 2015. 'Backward Agreement' in Turkish Sign Language Comparatives;  Is it Agreement, Directionality or Gestural?'.  Poster presented at FEAST 2015.  University de Parma, Barcelona.  4-6 Mayıs 2015.

Özsoy, A. Sumru. 2015.  Ses ve görsel boyutlarda geçiş; konuşulan diller ve işaret dilleri.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hizmet İçi Semineri. Ankara. 29 Nisan 2015.

ÖZKUL, A. & M. KELEPİR. The Role of Animacy in Passive-like Constructions  in Turkish Sign Language (TİD). Formal and Experimental Advances in Sign Languages Theory, University of Pompeu Fabra. (4-6 Mayıs, 2015).

HAKGÜDER, E. On Wh-Complements in Turkish Sign Language. Formal and Experimental Advances in Sign Languages Theory, University of Pompeu Fabra. (4-6 Mayıs, 2015).

KARABÜKLÜ, S. Description of A Perfective Marker in Turkish Sign Language (TİD). Formal and Experimental Advances in Sign Languages Theory, University of Pompeu Fabra. (4-6 Mayıs, 2015).

KAŞIKARA, H. & A. S. ÖZSOY & E. TAMYÜREK-ÖZPARLAK. ‘Backward Agreement’ in TID Comparatives; Is it Agreement, Directionality or Gestural?. Formal and Experimental Advances in Sign Languages Theory, University of Pompeu Fabra. (4-6 Mayıs, 2015).

ÖZSOY, A. S.   0-3 Yaş Diliminde Isaret Dilinin önemi. 0-3 Yaş Diliminde İsaret          Dilinin Önemi.. Türk İşitme Vakfı. (3 Mart 2015).

ÖZSOY, A. S.   . Medya, Sanat ve İşaret Dili.  SEBEDER. Ankara.  (21 Şubat 2015).

ÖZSOY, A. S.  Eğitim, Bilişsel Gelişim ve İşaret Dili. İşaret Dili Ders Programı Çalıştayı.  Milli Eğitim             Bakanlığı.  İstanbul. (12-14 Ocak 2015).

ÖZSOY, A. S.   _Bilissel Gelişim ve İsaret Dili.      EBA. Milli Eğitim      Bakanlığı.  Ankara.  (17 Kasim 2015).

ÖZSOY, A. S. & D. NUHBALAOĞLU. Linearization in Noun Phrases in Turkish Sign Language. Formal and Experimental Approches in Sign Languages, University of Venice. (9-11 Haziran, 2014).

NUHBALAOĞLU, D. Personal Pronouns in Turkish Sign Language. Second International Conference “Linguistic Rights of the Deaf”. Moskova. (20-22 Mayıs, 2014).

ARIK, E. & D. NUHBALAOĞLU. Türk İşaret Dili’nde Hareket Tarzının İfade Ediliş Biçimleri. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı.

ÖZSOY, A.S. Turkish Sign Language and Order in NPs. Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilim Seminerleri. (16 Mayıs 2014).

ÖZSOY, A.S., A. GÖKSEL & M. KELEPİR. Towards writing sign language grammars: methods, questions, analyses. Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Semineri. (17 Nisan 2014).

ÖZSOY, A. S. & D. NUHBALAOĞLU. Order of Constituents in TİD Noun Phrases. Boğaziçi Üniversitesi Linguistics Circle. (10 Nisan 2014).

KELEPİR, M. Nonmanuals marking syntactic complexity.

ARIK, E. Language and linguistics of space: Studies on sign and spoken languages. LingLunches at Purdue University, West Lafayette, IN. (Ekim 2013).

ARIK, E. Spatial language and cognition across cultures and language modalities. 27. Psikoloji Öğrenci Konferansı. Avrupa Psikoloji Öğrenci Dernekleri Federasyonu (EFPSA). İzmir. (Nisan 2013).

ARIK, E. Space, time, and language. Psikoloji Konuşmaları 8. İstanbul Şehir Üniversitesi. İstanbul Sehir Üniversitesi, İstanbul. (Aralık 2012).

ARIK, E. Crosslinguistic and crossmodal investigations of space: Describing space and making linguistic judgments about spatial relations. Bilkent Üniversitesi, Ankara. (Ekim 2012). 

GÖKSEL, A. Asymmetric signs: simplex or complex lexemes. Hayfa Üniversitesi. (Haziran 2013).

HAKGÜDER, E. 2013. Defective verbs and source-prominence: Expressing Thematic Structure Through Location. 9. Uluslararası ODTÜ Dilbilim ve Dil Öğretimi Öğrenci Konferansı. ODTÜ, Ankara. (14-15 Aralık, 2013).

KELEPİR-WOOD, M. & D. NUHBALAOĞLU. COST- TİDBİL (TUBİTAK 111K314). İşitme Engellilik ve Sessiz Dil-TİD Paneli. Boğaziçi Üniversitesi. (18 Aralık 2013).

NUHBALAOĞLU, D. Determining the Paradigm of Personal Pronouns in Turkish Sign Language. 9th International METU Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching. ODTÜ, Ankara. (14-15 Aralık, 2013).

ÖZSOY, A. S., M. KELEPİR, D. NUHBALAOĞLU & E. HAKGÜDER. Commands in Turkish Sign Language. Japon Dilbilim Derneği. (2013)

ÖZSOY, A. S. İşitme Engellilik ve Sessiz Dil-TİD. İşitme Engellilik ve Sessiz Dil-TİD Paneli. Boğaziçi Üniversitesi. (18 Aralık 2013).

ÖZSOY, A. S, A. GÖKSEL, M. KELEPİR & D. NUHBALAOĞLU. Türk İşaret Dilinde Ad Öbeği Yapısı ve İşaret Dizimi. VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Türk Dil Kurumu. Ankara. (24-28 Eylül, 2012).

ÖZSOY, A. S, A. GÖKSEL, M. KELEPİR & D. NUHBALAOĞLU. Türk İşaret Dilinde Ad Öbeği Yapısı ve İşaret Dizimi. VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Türk Dil Kurumu. Ankara. (24-28 Eylül, 2012).

ÖZSOY, A. S., E. ARIK, A. GÖKSEL & M. KELEPİR. When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. International Symposium on Language and Communication. İzmir. (2012).