anasayfa_slideshow

1. ELAN-Conventions-Terms

  Tarif Kısaltma/ELAN Conventions İngilizce Açıklama Notlar
BAŞ
  baş ileri/ileride bi head forward    
  baş geriye/geride bg head backward    
  baş soldan sağa/sağdan sola sallama bss head shake    
  baş yukardan aşağıya bya head nod    
  baş aşağıdan yukarıya bay "backward head tilt"    
  baş yan/yanlara by head sideward    
  başını öne doğru çıkartma, çene yukarı doğru bçy/bçi head thrust    
  başı yana eğme bye sideward head tilt    
ÇENE
  çene aşağı  ça chin down gıdığını çıkartma gibi  
DİL
  dil di tongue    
AĞIZLA SÖYLEME
  dudakla okunabilir şekilde ağızla söyleme ağs mouthing    
AĞIZ HAREKETLERİ     mouth gestures    
  dudak bükülmüş dbk twisted lips    
  dudak büzülmüş db pursed lips    
  şiş yanak şy puffed cheeks    
  dil çıkarılmış tongue protrusion    
  ağızla üfleme whiffled mouth    
  ağız şişirilmiş puffed mouth     
  ağzın gerilmesi ag tense mouth    
  ses çıkartma 'ooo', 'mmm', 'şşş' gibi   belirginse  
KAŞ
  kaş indirme ki eyebrow lowering    
  kaş yükseltme ky eyebrow raising    
  kaş çatık      
BURUN
  burun kırıştırma burk      
GÖZ
  göz kırpma gkr eye blink (blink)    
  göz kapalı gk eyes closed    
  göz yukarı gy eyes looking up    
  gözün aşağı bakması gab eyes looking down    
  göz açık ga eyes wide open gözler iyice açılmışsa (hayret etmedeki gibi)  
  göz kısık gk      
  göz yuvarlama gy      
  göz kapaklarının ayrıştırılması?        
  bakış bak eyegaze bakışı başka bir yere sabitleme  
  sola bakış solb eyegaze towards left    
  sağa bakış sagb eyegaze towards right    
OMUZ
  omuz yukarı oy   omuz sallama bana bana ne der gibi  
  omuz ileri oi   içe dönük, sıkılmış gibi  
  omuz geri og   kabadayı gibi  
GÖVDE
  gövde ileri gi      
  gövde geri gg      
  gövde yana gy      
ELLER
  asal el AE dominant hand    
  ikincil el İE nondominant hand    
  avuç yukarı ay palm up    
Diğerleri
  tekrar tk repetition    
  el alfabesi ile işaretler A-B-C gibi   örneğin A-L-İ   
  el alfabesi ile oluşturulmuş ve artık herkes tarafından kullanılan işaretler #ABC gibi lexicalized (full) fingerspelling örneğin #ALİ   
  el alfabesi ile oluşturulmuş ve artık herkes tarafından kullanılan diğer işaretler #L (örn. LİSE işaretinin üst tierına yazılabilir) lexicalized (partial) fingerspelling    
           
NOTLAR
BEN SEN O gösterme imi index signs    
ÇOĞULLAR   ÇG PL    
INCORPORATON   (*)   Örneğin, ELBİSE*KIRMIZI  
FILLERS   (!)      

 

2. Sign Language/Linguistics Terms

A

alphabet, manual

alternate sign language secondary sign languages

alternating movement


aperture change  

agreeing verbs

agreement auxiliary

automated signing


avatar

 

B


back-channeling

backward reduplication


backwards verbs

backwards beat

bimodal bilingualism/bilinguals

blend (of (mental) space)

body part

body partitioning

 

C


chereme, cheremic model

child-directed signing


classifier (construction)

body (part) classifier

(whole) entity classifier

handling/handle classifier

instrument classifier

numeral classifier

size and shape specifier (SASS)

classifier verb

coarticulation

constructed action/dialogue, point of view, role shift

contraleteralco-speech gesture, co-speech creole,

cross-modal/modality

 

D

deaf activism/movement

deaf community

deafblind, deafblindness

deaf culture

deaf education


deaf identity

deictic, deixis directional verb


distalization of movement

distalization


dorsal

double agreement verb

 

E

emblems

entity classifier

event visibility hypothesis 


eye contact, visual contact


eye gaze, gaze

 

F


facial expression/articulation/signal

fingerspelling

 

G


gaze, eye gaze 
 


gesture

gestural source/basis/origin

gestural theory of language origin

 

H

handling classifier

handling handshape

handshape

headshake; negative head movement

hearing signer

hold-movement model

homesign

 

I

icon, iconic, iconicity

index, indexical

index finger

indicating verb

informant

initialization

International Sign

interpret, interpreter, interpreting

ipsilateral

 

J

joint

 

L


language policy

little finger

location

 

M


manual communication system

manual dominant

mainstreaming, mainstream school

mental space

middle finger

motion capture


mouth


mouth gesture


mouthing

movement
– alternating

 

N

non-manual dominant

neologism

number agreement

number sign


numeral

numeral incorporation

 

O

oral

oral education

oralism

orientation

 

P

PAM (person agreement marker)

path

pinky

plain verb

pantomime


protractive

point, pointing, pointing sign

point of view, role shift, constructed action

 

R

rate of signing

recreolisation

ring finger

role shift

 

S

saggital

school for the deaf

secondary sign language


sequential

shared sign language

short-term sign space

sign(ing) space

sign language acquisition


simultaneity, simultaneous

slip of the hand

space, spatial

spatial verb

 

T


thumb


tip of the finger

triplication 

tactile sign language

topographic use of space

transverse

 

U


ulnar

urban sign languages               ‘kent işaret dilleri’

 

V

village sign

vision

visual contact

visual salience

verb

agreeing  

backwards agreeing

directional

indicating

plain

whole entity classifier